onsdag 20 januari 2010

Öppenhet och respekt

I går skrev jag att öppenhet och respekt är nyckeln till att bygga en församling av mångfald där acceptans för olikheter finns.

Med öppenhet menar jag att allt vi gör i Järfälla församling, ska tåla insyn, översyn och tillsyn. Det får inte finnas några "dolda" agendor eller beslut som sker bakom lykta dörrar. Alla våra verksamheter måste vara öppna för de som önskar att delta. Våra verksamheter måste också tåla att utomstående utövar tillsyn och överordnade bedriver tillsyn. Allt vi gör måste också ständigt stå under översyn. Gör vi rätt saker? Gör vi sakerna på rätt sätt?

Respekt betyder att vi måste våga se på varandra med nya friska ögon. Re; betyder åter och; spekt har med syn att göra. Vi behöver återse varandra med de nya förutsättningar som råder.

Under många år har församlingarna i Järfälla kyrkliga samfällighet kämpat för att skapa sin egen identitet och profil. Vi har arbetat för att vara självständiga och stå på egna ben. Genom det arbetet har vi byggt murar oss emellan, inte av elakhet, utan för att vi trodde att det var rätt.

Nu har vi genom sammanläggningen, rivit de murarna.

Respekt innebär att vi måste försöka att se det som finns, när murarna är borta. Vi ska inte se dem som vi trodde fanns bakom muren, utan dem som faktiskt är där.

När det finns murar emellan människor eller församlingar, då skapar vi bilder av varandra. De bilderna bygger på skvaller, förutfattade meningar och rykten. Det är sällan våra bilder av det som finns bakom muren stämmer. De som lever på andra sidan är inte sådana som vi tror eller befarar att de är. Våra fantasier om varandra är alltid mycket värre och hemskare än verkligheten.

När vi nu rivit murarna mellan oss, då gäller det för var och en att våga, försöka och hjälpas åt att se dem på andra sidan, den rivna muren, med respekt - att se dem på ett nytt sätt. Och det handlar att ge varandra en chans att visa vem vi är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar