torsdag 18 februari 2010

"Antingen eller" - eller - "Både och"?

Efter att två svenska officerare och en afghansk tolk stupat i en eldstrid i norra Afghanistan har debatten satt i gång med full kraft.

Så gott som alla politiker och journalister har torgfört sina åsikter i frågan. Jag måste säga att jag tycker att debatten är onyanserad. Man blandar äpplen och päron i frågan. Den enda, av de journalister jag läst, som för en sund debatt, är Johanne Hildebrandt på Aftonbladet. Kanske det beror på att hon varit journalist i flera krig och konflikter bland annat i Afghanistan.

Debatten har hamnat i ett "antingen - eller". Antingen ska vi stödja Afghanistan genom ISAF och med militär personal, eller så ska vi stödja Afghanistan med humanitär hjälp och civilt bistånd. Kan man inte göra både och?

Hjälpen till Afghanistan består av tre delar, säkerhet, civil ledning och bistånd. Alla tre delarna hänger samman och är beroende av varandra. Säkerhet tillhandahålls av ISAF - International Security Assistance Force - och i den ingår Sveriges styrka i norra Afghanistan. Detta kommer ISAF att hjälpa till med, tills afghanerna klarar av uppgiften själv.

I debatten skiljer man inte på ISAF´s uppdrag och det krig som USA och deras allierade genomför genom operation; "Enduring Freedom". Det är två helt olika saker. Svenska truppen deltar inte i USA´s krig mot terrorismen.

ISAF hjälper även till med civil ledning genom att utbilda bland annat militär och polisiär personal. Utan säkerhet så finns det ingen möjlighet att skapa en civil ledning. Säkerhet är också en förutsättning för att humanitär hjälp och bistånd skall kunna nå fram. Utan en civil ledning så kommer hjälpen inte att kunna verka över någon längre tid.

Alltså hänger alla tre delarna samman och är förutsättningar för varandra. Så himla svårt är det väl inte att förstå? Sedan får alla ha åsikter om fördelningen mellan de olika delarna. Det kan man väl ha, utan att prata om ett antingen eller?

Kan man inte stödja de svenska soldaterna om man tycker att hjälpen till Afghanistan borde se annorlunda ut? Vad händer om alla tar hem sina soldater? Kommer afghanska myndigheter att klara sig? Kommer biståndet fram till rätt ändamål?

2 kommentarer: