fredag 12 februari 2010

Samordning genom samverkan

Då jag tjänstgjorde i Thailand efter tsunamin lärde jag mig ett nytt sätt att arbeta. Vi var personer från UD, Svenska kyrkan, Röda korset, Räddningsverket, Rädda barnen, Polisen, Socialstyrelsen och Försvarsmakten som samarbetade utan att det fanns formella riktlinjer. Vår arbetsmetod har senare kommit att kallas "samordning genom samverkan".

Under flera år har vi genom utbildning och övningar försökt att återskapa arbetsmetoden, fast nu med formella grunder som är förankrade i respektive organisation

För att lyckas med konststycket att samordna genom att samverka, krävs det att var och en, både som individer och organisationer, uppfyller vissa kriterier. Alla måste vara professionella i sin yrkesroll, ha tydliga mandat och ansvarsområde, ha gemensamma mål och en vilja att bidra till att målen uppfylls. Självklart bygger samordning genom samverkan även på trygghet, självtillit, förtroende för de andra, ömsesidig respekt, ödmjukhet och en förmåga till social interaktion.

Som ledare kräver det att man kan delegera både uppgifter, ansvar och befogenheter, samt att man vågar ta tag i de eventuella konflikter och motsättningar som uppkommer. Det kräver också en särskild sorts tydlighet i vision, mål, syfte och värdegrund.

I Järfälla församling önskar jag att vi ska utveckla förmågan till samordning genom samverkan. Jag är nämligen helt övertygad om att resultatet av denna arbetsmetod vida överstiger alla andra. När människor som är trygga, kunniga, prestigelösa och har självdistans sätter sig ner och pratar, då händer det något.

Det är min vision att alla medarbetare i Järfälla församling kan samordna sin verksamhet genom att samverka med dem i den egna kyrkan likväl med dem i de andra kyrkorna och i den gemensamma verksamheten oberoende yrkeskategori.

2 kommentarer:

 1. ... gräv är du står...
  Är det inte lite av det som våra religioner har gjort för oss människor
  Skapat trygget för det vi inte förstått
  Skapat ordning ur kaos eller avsaknaden av struktur
  Skapat ledare som kan leda, samtala och förstå sina folk
  Listan kan göras lång
  Problemet är mer att när blir trygga så har vi förmåga att flyta iväg och tappa greppet för sen försöka återskapa den...
  Jag tror att du har slagit huvudet på spiken när du nu efter dina uppdrag inser att du ska skapa den verksamheten så är det fokus som gäller och plocka ur det absolut viktigaste ur dina erfarenheter.
  1. Vad gör vi här
  2. Vad ska vi göra
  3. Organisation
  4. Resurser
  ... keep it simple...

  SvaraRadera
 2. God morgon "Nattsuddaren".

  Visst är det märkligt att det tar flera år att återskapa det som fungerade alldeles av sig själv?

  När vi var i Thailand efter tsunamin, så fungerade det fram till "byråkrat-sverige", vaknade éfter helgerna. Då kom anvisningar, riktlinjer och policy från de olika organisationerna som försvårade vårt arbete på fältet.

  Vad jag skulle önska är att det skapas formella grunder för att underlätta för var och en.

  Det behövs riktlinjer och policys "to keep it simple".

  Krister

  SvaraRadera