onsdag 5 juni 2013

Repliken som inte kom med i Kyrkans Tidning

Följande replik sände jag till Kyrkans Tidning i slutet av förra veckan. Det är mitt svar på biskoparna i Uppsalas replik, på en insändare från kyrkoherden i Västanfors-Västervålas församling. Av någon anledning kom den inte med i veckans nummer, så därför publicerar jag den här. (http://www.kyrkanstidning.se/debatt/kyrkoordningen-ska-foljas-0)

Kyrkoordningen skall självklart följas!
Bygger inte Kyrkoordningen på bibeln och våra bekännelseskrifter utöver Lagen om Svenska kyrkan? Hur kan det i så fall vara oseriöst att bygga sitt resonemang på Jesus?

Det biskoparna skriver är i huvudsak rätt men de utelämnar en viktig del om hur Kyrkoordningen tillämpas. Av någon anledning nämner de inte grunden för kyrkans rättsprocess, nämligen att en behörig person har begärt beslutsprövning. Ett beslut där det inte är begärd någon beslutsprövning inom angiven tid äger juridisk giltighet och står därmed inte i strid med Kyrkoordningen.

De båda biskoparna från Uppsala tillskriver Överklagandenämnden mandat de inte har enligt Kyrkoordningen. ÖN´s beslut är precis som ”Högsta Domstolens” endast tvingande i det fall som de beslutat om. Deras beslut är prejudicerande, det vill säga vägledande, för andra beslutsorgan i Svenska kyrkan men de äger ingen allmän rättsverkan. Att tillskriva dem den makten är att sätta dem över Kyrkomötet som Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Dessutom innebär biskoparnas tolkning att de åsidosätter Svenska kyrkans demokratiska grundprinciper.

Krister Kappel/kyrkoherde i Järfälla församling

PS! I dag den 10 juni fick jag ett mejl av Kyrkans Tidning. Min replik hade kommit med på nätupplagan, meddelade man. Att de satt en spännande ingress om att jag anser att de båda biskoparna åsidosätter Svensk kyrkans demokratiska grundprinciper är kanske lite väl långsökt, när man läser min replik. Det jag skriver är att de genom sin tolkning gör det i detta ärende, något annat har jag inte uttalat mig om. DS!

2 kommentarer:

 1. Thorsten Schütte7 juni 2013 11:06

  Ja, det här verkar ju mera än lovligt snurrigt. Dessutom tycker jag det ä fel att kväsa innovativa uppslag från församlingar för engagemang i människonära verksamheter. Just begravningar hör ju hit i allra högsta grad och här i trakten finns det t ex en f d pingstpastor som blev en mycket uppskattad begravningsentreprenör!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Thorsten och tack för din kommentar.

   Jag tycker också att det är minst sagt snurrigt, inte minst vad gäller hur man tolkar Kyrkoordningen. Mig veterligen har man endast tolkat den på detta sätt en gång tidigare, det var då det gällde förhållandet mellan kyrkoherde och kanslichef. Det blev ingen förändring förrän man ändrade i Kyrkoordningen.

   Det är inget ovanligt att begravningsentreprenörer samtidigt är officianter.

   MVH//Krister

   Radera