onsdag 15 juli 2009

Möte

- Hur många gånger har du mött en människa som tittar utan att se?
- Hur många gånger har du mött en människa som lyssnar utan att höra?
- Hur många gånger har du mött en människa som pratar utan att säga något?

Skulle du själv vilja bli bemött på det sättet? Jesus säger: "Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem".

Om jag verkligen vill möta en annan människa i fullständig närvaro då måste jag se henne, höra vad hon säger och ha något att säga själv. För att lyckas med det behöver jag en önskan. En önskan om att förstå henne. Inte förkasta, inte förklara, inte försvara, utan en enda önskan - att förstå.

Om jag i djupet av mitt hjärta vill möta en annan människa, där han eller hon befinner sig, då måste jag drivas av en innerlig önskan om att förstå henne eller honom.

För att lyckas med det, då räcker det inte med att titta. Jag måste se honom eller henne precis sådan som han eller hon är. Att se någon går utanför det jag gör med mina ögon. Att se någon handlar om bekräftelse och närvaro. Den andre måste känna att jag inte dömer och att jag är uppriktitgt intresserad. För att se en annan människan måste jag använda mitt hjärta. Även en blind kan se en annan människa.

För att möta en annan människa krävs att jag hör vad han eller hon säger. Att bara lyssna, hjälper inte. Att höra innebär att jag använder mitt hjärta och min själ, när jag tar in vad han eller hon säger. För att lyssna krävs ett par fungerande öron, men för att höra krävs vilja och empati. För att jag ska höra vad en annan människa säger, krävs att jag lyssnar med mitt hjärta. Att höra går utöver språket. Även en teckenspråkig kan höra vad en annan människa säger.

I mötet med andra pratar vi ofta för att tala om vem vi själv är, eller för att dämpa vår egen oro och ångest. Men om vi stannar upp och betänker att Gud gav oss två öron, men bara en mun, då borde vi direkt sålla bland alla de ord som kommer ur oss. Allmänt och ytligt tal gör inte att vi möter en annan människa. Om vi pratar ur vårt hjärta, då har vi kanske något att säga, men oftast är tystnaden mer talande än en massa ord utan innehåll.

Alla misslyckas vi någon gång med att se, höra och lyssna. För att lyckas krävs att jag orkar och vågar vara helt närvarande i mötet med den andre.

Gud, hjälp mig att vara nörvarande i mötet med mina medmänniskor. Hjälp mig att möta dem med en innerlig önskan om att förstå. Hjälp mig att se dem, höra vad de säger och hjälp mig att vara tyst, tills det att jag har något att säga. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar