fredag 31 juli 2009

Vetenskapligt bevisat...???

Varje dag hör jag på radion, ser på tv:n, läser på webben eller i tidningar att något är vetenskapligt bevisat. Någon dag senare är det vetenskapligt bevisat att det som var vetenskapligt bevisat ett par dagar tidigare inte är sant. Visst blir man förundrad och förvirrad?

Sanningen är att vetenskapliga bevis inte är det samma som sanningen eller att det är 100 % fakta. För att något ska vara vetenskapligt bevisat räcker det med att någon annan ska kunna komma fram till samma slutsatser med samma underlag. Det innebär ju inte nödvändigtvis att man verkligen kommer fram till samma slutsatser även om man skulle kunna det.

Dessutom bygger all vetenskap på ett antal grundaxiom, det vill säga antaganden som inte går att bevisa, som till exempel att orsak följs av verkan.

Varje gång jag hör att något är vetenskapligt bevisat eller att vetenskapen kommit fram till något blir jag skeptisk. Sannolikt är det någon som har en hypotes som de kunnat "bevisa" genom ett antal empiriska undersökningar. Den så kallade deduktiva metoden, vilken är den vanligaste, innebär att man ställer ett antagande och sedan undersöker man verkligheten för att få evidens - stöd - för sitt antagande.

Det jag har allra svårast för när det gäller vetenskapen är de så kallade "avgränsningarna" vilket innebär att man bara vill hitta förklaringar inom sitt eget vetenskapliga område. Det innebär att om jag är sociolog då söker jag bara efter svar som kan förklaras utifrån sociologiska teorier. Jag är inte intresserad av biologiska eller psykologiska förklaringar till min hypotes.

Nu är jag inte negativ till all form av vetenskap, tvärtom, jag tror och är övertygad om att vetenskapen kan ge oss svar på många frågor, dock inte alla. Vad jag önskar är att inte alla sätter så stor tilltro till vetenskapen och framför allt inte alla nya vetenskapliga rön. Jag önskar också att all vetenskap skulle vara mer "tvärvetenskaplig" eller "holistisk", det vill säga att man söker svar även utanför sitt eget ämnesområde.

När jag gick på universitetet läste jag många feministiska kurser. Det jag tyckte var det bästa med feminismen var just det holistiska tänkandet. Det var en insikt om att livet och människan är så mycket mer komplicerad än att vi bara kan titta på en företeelse utifrån ett perspektiv.

3 kommentarer:

 1. En gång var det faktiskt vetenskapligt bevisat att jorden var platt.
  Men det visade sig vara mer "skapligt" än vetenskapligt..
  Wi

  SvaraRadera
 2. Jo så var det nog. Blev inte någon bannlyst för att han påstod att jorden var rund?

  Krister

  SvaraRadera
 3. Den gode Copernicus blev kanske inte bannlyst men mer eller mindre idiotförklarad antar jag.
  När sedan Galileo dök upp och kom fram till samma sak kunde han ropa (från himlen) "Vad var det jag sa?
  Mrs Wi

  SvaraRadera